Dit kunnen wij voor u betekenen

Inhuur (op locatie)

Heeft u tijdelijk een bezettingstekort? U kunt ons hiervoor (tijdelijk) inhuren.

Uitgebreide kennis van diverse boekhoudprogramma’s waaronder onder andere:
– Exact online
– Accountview
– Twinfield
– Snelstart
– E-boekhouden
– MoneyMonk
– Cash software
– Basecone

Aangiftesotware:
– AFAS
– Nextens
– Wolters Kluwer

Rapportagesoftware:
– Unit 4 (audition)
– Caseware
– Visionplanner

Boeken van administratie

JillZ administratiekantoor verwerkt uw boekhouding in een boekhoudprogramma. Of u nu een schoenendoos of een keurig geordende map met bonnen heeft, u kunt uw originele, papieren administratie bij ons inleveren of uw administratie digitaal aanleveren. Wij zorgen ervoor dat u een geboekte administratie terugkrijgt, die voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst.

Belastingaangifte bedrijven

JillZ Administratiekantoor verzorgt voor ondernemers de aangifte van:
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting

Tussentijdse rapportages

Als ondernemer wilt u snel inzage in uw financiële administratie. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de hoogte van en de ontwikkeling in omzet, marge, kosten en bedrijfsresultaat.

De beslissing met betrekking tot investeringen zoals productiemiddelen, bedrijfsinventaris en personeel.

Verder heeft u als ondernemer te maken met andere belanghebbende zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en de belastingdienst.

Deze financiële verslagen kunnen wij voor u verzorgen maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar óf wanneer het noodzakelijk is voor uw onderneming. Zo heeft u te alle tijde een actueel beeld van uw financiële positie.

Jaarrekening

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie stellen wij de jaarrekening samen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

Een goede, overzichtelijke jaarrekening is dus belangrijk voor u als ondernemer. Wij stellen uw jaarrekening uiteraard samen volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze wordt met u besproken, zodat u precies weet hoe uw onderneming ervoor staat.

Salarisadministratie

Personeel is salaris, salaris is administratie. Daarom verzorgen wij ook uw salarisadministratie.

De salarisadministratie is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsadministratie. Uw medewerkers zijn tenslotte de kracht van uw onderneming dus is het belangrijk dat zij hun salaris juist, op tijd en op de juiste rekening ontvangen.

JillZ Administratiekantoor kan de salarisadministratie voor u overnemen, van het verwerken van de maandelijkse salarisstroken, elektronische aangifte van de loonbelasting, het indienen van de jaaropgaaf tot het aanleveren van de pensioengegevens.

Starters begeleiding

Gaat u een eigen bedrijf beginnen als zelfstandige, zzp’er of een vennootschap? Wij begeleiden starters en adviseren bij alle administratieve, financiële en fiscale aspecten van uw bedrijf.

Wij verzorgen niet alleen uw boekhouding maar houden u ook regelmatig op de hoogte met tussentijdse rapportages en geven advies zodat u op tijd kunt bijsturen.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact.

Particuliere administratie

Omdat er door de verschillende regelgevingen en de vele toeslagen veel geld bij de belastingdienst blijft liggen, bieden wij een volledig pakket aan voor iedereen. Wij zijn er dus niet alleen voor bedrijven, ook voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting, vragen toeslagen aan en controleren/wijzigen de aanslagen inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting particulieren

Ieder jaar ontvangt u van de belastingdienst een uitnodiging om de aangifte inkomstenbelasting te doen. Regelmatig veranderen de spelregels bij de belastingdienst, voor ons is het dagelijks werk en wij zijn op de hoogte van al deze veranderingen.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
erf –en schenkbelasting aangifte.
Aanvragen, controleren en aanpassen van zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Vaak heeft men recht op een toeslag zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Wij kunnen voor u bekijken of u in aanmerking komt voor dergelijke toeslagen en de aanvraag dienen.